Ανανέωση Ιατρικής Βεβαίωσης

Ανανέωση Ιατρικής Βεβαίωσης

Η Training Pro κάνει τη διαδικασία της έκδοσης ιατρικής βεβαίωσης πιο απλή!

Το Σάββατο 28.09.2019 και ώρες 11.00-13.00 θα βρίσκεται ιατρός στο χώρο της Training Pro, όπου θα κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση/ανανέωση ιατρικής βεβαίωσης.

Το κόστος για την παραπάνω εξέταση είναι 15 € και θα πρέπει να προσκομίσετε μία πρόσφατη φωτογραφία σας.

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη γραμματεία της Training Pro το αργότερο μέχρι τις 24.09.2019.

Τηλέφωνα γραμματείας Training Pro: 210 6849 345 6940 200 758

Η ομάδα της Training Pro

961 957 Training Pro