ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TRAINING PRO

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας έχει καταρτιστεί για να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της Training Pro και η δική σας σωµατική, ψυχική και πνευματική ασφάλεια όπως άλλωστε υποχρεούμαστε από το νόµο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Η εγγραφή στην Training Pro επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους άνω των 18 ετών. Για την εγγραφή ανηλίκου είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα και η υπογραφή από αυτόν Υπεύθυνης Δήλωσης συγκατάθεσης για την εγγραφή του προστατευόμενου μέλους (γονική μέριμνα).Κάθε μέλος υποχρεούται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής, να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει πως επιτρέπεται η σωματική του άσκηση. Η βεβαίωση αυτή, ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, η Training Proδικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης. Μέχρι ως ότου να προσκομισθεί η βεβαίωση τα μέλη θα υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση.Αποτελεί ευθύνη των μελών του χώρου να πληροφορήσουν του υπεύθυνο γυμναστή / φυσικοθεραπευτή τους, σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν και να συμμορφωθούν με την πολιτική του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ- ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:

Τα μέλη της Training Pro μπορούν να ενημερωθούν μόνον από τη reception και τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων σχετικά με τις παροχές, τα προγράμματα και τον τιμοκατάλογο του χώρου. Η μηνιαία συνδρομή ή το πακέτο συνεδριών προκαταβάλλεται και πληρώνεται με την έναρξη τους. Η Training Pro δεν θα αναπληρώσει τις ηµέρες που δεν κάνατε χρήση της συνδρομή σας (πάγωµα συνδρομής) για προσωπικούς σας λόγους (πχ. άδειες εορτών, ασθένειες κλπ.). Η Training Pro, θα αναπληρώνει τις συνεδρίες που έχουν ακυρωθεί πριν τις 24 ώρες. Η αναπλήρωση των συνεδριών αυτών μπορεί να γίνει μέσα στον μήνα ή στον επόμενο.  Το οικονομικό πακέτο ανά μήνα παραμένει το ίδιο. Τα μέλη θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο 10 λεπτά πριν το προκαθορισμένο ραντεβού, ώστε να ξεκινάνε στην ώρα τους.Η διάρκεια προπόνησης είναι 60’ από το προγραμματισμένο ραντεβού.Oι συνδροµές μπορούν να µεταβιβάζονται.Η διεύθυνση της Training Pro διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου της.Όλα τα ραντεβού των επιμέρους τμημάτων της Training Pro κλείνονται από τη γραμματεία και μόνον. Απαγορεύεται η ακύρωση των ραντεβού σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται το ραντεβού έστω και αν το έχασε).Η διεύθυνση της Training Pro διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του χώρου αλλά και των επιμέρους τμημάτων του.Δεν επιτρέπεται η χρήση του χώρου σε άτομο το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.Η Training Pro δεν επιστρέφει προκαταβολή ή χρήματα σε περίπτωση που το μέλος άλλαξε γνώμη σχετικά με την συνδρομή του.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΗΘΙΚΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:

Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών, πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.

Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.

Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει ζημιά σε χώρους της Training Pro από απρόσεκτη ενέργειά του, είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει για την ζημιά αυτή.

Διατηρείτε όλους τους χώρους καθαρούς. Βοηθήστε να παραµένει το περιβάλλον που γυµνάζεστε ευχάριστο.

Απαγορεύεται η βίαιη φυσική ή λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της Training Pro και γενικά η ανάρμοστη συμπεριφορά προς άλλα μέλη.

Τα μέλη της Training Pro δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν ή να επιτεθούν, είτε λεκτικά ή με φυσικό τρόπο, στους εργαζόμενους του χώρου. Σε περίπτωση που επιθυμούν να παραπονεθούν θα πρέπει να το κάνουν κόσμια στη γραμματεία της Training Pro όπου και θα καταγραφεί η παρατήρηση τους. Η διεύθυνση της Training Pro είναι υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ:

Ενηµερώνεστε πάντα από τον πίνακα ανακοινώσεων για τυχόν αλλαγές στο ωράριο των προγραµµάτων.

Οι επισκέπτες που προσέρχονται στο χώρο μαζί με μέλη της Training Pro πρέπει να παραμένουν στο χώρο αναμονής εκτός και αν ζητήσουν ξενάγηση από το προσωπικό της επιχείρησης.

Τα μέλη της Training Pro επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο  μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος τους ή για τη χρήση των αποδυτηρίων.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Training Pro.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο το άνοιγµα ή κλείσιµο παραθύρων ή διακοπτών µε δική σας πρωτοβουλία.

Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού) στους χώρους του γυμναστηρίου.

Η μεταδιδόμενη μουσική στο γυμναστήριο αποτελεί επιλογή της διεύθυνσης και μόνο του γυμναστηρίου.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών ή συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων µε γυµνά πόδια. Χρησιµοποιείτε σαγιονάρες υποχρεωτικά.

Προσοχή στην διατήρηση ευχάριστων συνθηκών στους χώρους άσκησης. Κάτω από συνθήκες άσκησης είναι εύκολο να παρουσιαστούν περιπτώσεις δυσοσμίας λόγω της µη τήρησης των κανόνων υγιεινής σώµατος και στόµατος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Training Pro βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να παρέµβει µε συστάσεις ή και απομάκρυνση του ασκούμενου από τους χώρους άσκησης. Συµβουλεύουµε γενικότερα τη χρήση ήπιων αποσμητικών κατά την άσκησή σας.

Σκουπίζετε τα παπούτσια σας πριν την είσοδό σας στην αίθουσα.

Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική.

Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Δεν φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των μελών τόσο στη γραμματεία όσο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του χώρου. Τα μέλη μας φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη αυτών των αντικειμένων ενώ η Training Pro προτείνει στα μέλη της να μη φέρνουν πολύτιμα αντικείμενα στον χώρο.

Είναι υποχρεωτική η χρήση ασφαλειών στο άκρο κάθε µπάρας ανεξάρτητα από το συνολικό βάρος που χρησιμοποιείτε.

Η χρήση όλων των μηχανημάτων άθλησης του χώρου, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπευθύνων του χώρου. Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα πριν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να ρυθμίζονται μόνο από τον υπεύθυνο γυμναστή.

Κατανοείτε ότι τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν σε ένα πρόγραμμα Γυμναστικής (π.χ. θλάσεις – διαστρέμματα – κακώσεις) και αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες σε περίπτωση τραυματισμού σε άσκηση χωρίς την υπόδειξη αυτής από τον υπεύθυνο γυμναστή και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή δικαστικού αγώνα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.

Η Training Pro διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής-συνδρομής κάποιου μέλους το οποίο έχει παραβιάσει τους παραπάνω κανονισμούς, οπότε καταπίπτουν υπέρ τούτου οι καταβολές του μέλους που έχουν έως τότε πραγματοποιηθεί. Για να επέλθουν οι συνέπειες αυτές αποστέλλεται σχετικό email στο μέλος.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.